Lege nr. 226-2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

Dati mai departe!

Lege nr. 226/2006 din 07/06/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 13/06/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Incepand cu data de 1 aprilie 2001, sunt incadrate in conditii speciale locurile de munca in care se desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1.
(2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) sunt cele din unitatile prevazute in anexa nr. 2, care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In situatia in care, potrivit legii, unitatile prevazute in anexa nr. 2 isi schimba denumirea sau sediul ori se reorganizeaza, inclusiv prin preluarea in totalitate sau in parte a patrimoniului de catre o alta societate, locurile de munca in care pana la data la care au intervenit aceste modificari s-au desfasurat activitatile prevazute in anexa nr. 1 raman in continuare incadrate in conditii speciale de munca, daca respectivele locuri de munca se regasesc la noua societate.
(4) Controlul privind mentinerea, conform avizului, a locurilor de munca la noua societate se efectueaza de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca.
(5) Pentru perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se datoreaza diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru conditii speciale de munca si cea declarata de catre acesta.
Art. 2
(1) Perioadele de timp in care asiguratii isi desfasoara activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva, numai in locurile de munca prevazute la art. 1 sunt stagii de cotizare in conditii speciale.
(2) Sunt asimilate stagiului de cotizare in conditii speciale perioadele de timp anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in care asiguratii si-au desfasurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva, in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupa I de munca si care, potrivit prezentei legi, sunt incadrate in conditii speciale.
Art. 3
(1) Asiguratii care realizeaza un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani in conditiile speciale prevazute de prezenta lege beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea cu 15 ani a varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 “Varstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare pentru femei si barbati, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001 -martie 2015” la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) se poate constitui si din insumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4
Asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decat cel prevazut la art. 3 beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea proportionala a varstelor standard de pensionare, in conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 “Barbati. Reducerea varstelor standard de pensionare in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca” si din anexa nr. 5 “Femei. Reducerea varstelor standard de pensionare in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca” la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5
(1) Pentru asiguratii prevazuti la art. 3 punctajul mediu anual se determina prin impartirea la 25 a numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate in perioada de cotizare.
(2) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau in considerare stagiile totale de cotizare necesare prevazute in anexele nr. 4 si 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6
Prevederile prezentei legi se completeaza cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7
In termen de 45 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme tehnice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
Art. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 7 iunie 2006.
Nr. 226.

ANEXA Nr. 1

LISTA cuprinzand locurile de munca incadrate in conditii speciale, in care se desfasoara urmatoarele activitati
1. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive, pulberi si munitii pentru urmatoarele operatii:
a) manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare, mineri de suprafata si artificieri;
b) manipularea materiilor toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a carbunilor si a minereurilor: docheri, docherimecanizatori, conducatori de utilaje portuare;
c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor;
d) fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii -locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum si locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici, la care angajatii vin in contact direct cu acestia;
e) asamblarea si dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsa si a detonatoarelor, in cazul in care elementele componente sunt incarcate;
f) asanarea terenurilor si a apelor de munitii, produse pirotehnice, materii explozive si mine;
g) operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate, a pulberilor, a explozivilor si a produselor pirotehnice;
h) delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare.
2. Activitatea din locurile de munca incadrate in categoriile de risc radiologic III si IV din centrale nuclearoelectrice, unitati de cercetaredezvoltare in domeniul nuclear, unitati de fabricare a combustibilului nuclear, unitati de tratare si depozitare a deseurilor radioactive, instalatii radiologice si alte instalatii nucleare.
3. Activitatea desfasurata in subteran la constructii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum si de centrale electrice subterane, la exploatari din cariere prin tuneluri si galerii.
4. Activitatea desfasurata in subteran: lucrari de constructii, intretinere si reparatii de tuneluri, de cai ferate, drumuri, precum si galeriile aferente, cu adancimi mai mari de 8 m.
5. Activitatile desfasurate in subteran din cadrul metroului pentru:
a) mecanic de locomotiva si rama electrica de metrou;
b) mecanic ajutor de locomotiva si rama electrica de metrou;
c) mecanic instructor.
6. Activitatea de revizie, intretinere, exploatare si reparatie de la metrou, ce se desfasoara 100% in subteran.
7. Activitatea desfasurata de personalul din siguranta circulatiei, care indeplineste functia de mecanic de locomotiva si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor.
8. Activitatea de exploatare portuara desfasurata de docheri, docheri-mecanizatori.
9. Activitatea desfasurata de personalul navigant din unitatile de transport maritim si fluvial, care lucreaza in sala masinilor de pe navele maritime si fluviale cu capacitate de peste 600 CP.
10. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune: scafandrii si chesonierii.
11. Activitatea desfasurata de personalul de pe platforme marine.
12. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori, corhanitori, funicularisti, tractoristi, conducatori de tractoare articulate forestiere, sortatori.
13. Activitatea desfasurata la forajul sondelor de titei si gaze: interventii, probe de productie si reparatii capitale la sonde, combustie subterana, detubari sonde si saparea puturilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operatii speciale -pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu exceptia turlelor rabatabile.
14. Reparatii si intretinere la mori, cu capacitate mai mare de 7.000 t.
15. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura -operatii executate complet nemecanizat la teava, preluand priza din cuptorul de topire -si din teava de sticla greu fuzibila.
16. a) Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate, semiautomate si prese;
b) Alimentarea manuala a cuptoarelor de topit sticla;
c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.
17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre si fibre de sticla.
18. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui:
a) cocserie: masina de sarjare, asezarea si etansarea usilor, incalzirea bateriilor si a colectoarele de gaze -platformele de pe bateriile de cocs si semicocs -, scoaterea usilor, transportul cocsului la stins, stingerea si sortarea cocsului;
b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate;
c) arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;
d) operatia de gudronare a lingotierelor.
19. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici si de sudura:
a) macinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea si presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor;
b) calcinarea cocsului de petrol si a antracitului;
c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum si a deseurilor crude si a antracitului si dozarea acestor componente;
d) coacerea, recoacerea, grafitarea si impregnarea electrozilor;
e) recuperarea produselor carbunoase;
f) prelucrari mecanice pe masini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati si ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.
20. Prepararea de minereuri: macinare, flotare, filtrare.
21. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de aglomerare:
a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare, reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate -retur -, expeditia aglomeratului;
b) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi -operatie ce se executa sub silozuri;
c) macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;
d) prajirea si aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum si granularea cuprului;
e) prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase.
22. Activitatea desfasurata de personalul de la furnale:
a) incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi -operatie ce se executa sub silozuri;
b) instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja, incarcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preincalzitoare de aer, curatarea canalelor de la furnal, activitatea prestata la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea si expandarea zgurii, precum si epurarea gazelor de furnal.
23. Activitatea desfasurata de personalul din otelarii:
a) incarcarea cuptoarelor, precum si elaborarea otelului in cuptoare, in convertizoare, in cuptoare electrice, inclusiv instalatii de retopire sub zgura si tratament termic in vid, care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarja;
b) turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice;
c) pregatirea gropii de turnare, turnarea si evacuarea otelului;
d) cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare.
24. Activitatea din turnatoriile de fonta, otel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu productie industriala continua, in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare.
25. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de laminare la cald:
a) incalzirea metalului in vederea laminarii, laminarea, taierea, presarea si refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea si sortarea la cald;
b) incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci -macarale Tiegler -, precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie;
c) incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli, precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant; incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare adanci;
d) incalzirea, scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla, manual, de la cuptoare la caja;
e) extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie;
f) extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare;
g) striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor, bramelor si taglelor, precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor.
26. Activitatea de forjare continua la cald, manuala, cu ciocane si prese de peste 200 kg/forta.
27. Activitatile efectuate de zidari-samotori:
a) zidirea si repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum si a altor asemenea utilaje, cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara;
b) executarea la cald, la utilajele mentionate mai sus, a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei, indiferent de tipul de caramida refractara utilizata -activitate permanenta.
28. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la:
a) uscarea, prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere;
b) distilarea si purificarea mercurului in proces continuu; instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;
c) electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru;
d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
e) prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase;
f) afinarea aurului si a argintului;
g) fabricarea pulberii de aluminiu;
h) fabricarea feroaliajului si a siliciului metalic.
29. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la productia si prelucrarea plumbului, zincului si cositorului:
a) macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;
b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala: topirea, elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului;
c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
d) metalurgia zincului;
e) personalul care lucreaza cu plumb din fabricile de celofibra-viscoza.
30. Activitatea de tratare si acoperire a metalelor prin urmatoarele:
a) metalizarea cu nichel-carbonil;
b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma;
c) operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza in exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;
d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tabla si benzilor de otel;
e) instalatii de zincare a tablelor, tevilor si profilelor in industria metalurgica;
g) operatii de incalzire, tratament termic si emailare prin pudrare a pieselor din fonta;
g) acoperiri metalice in metal topit, in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora.
31. a) Fabricarea abrazivelor din cuart -toate operatiile aferente procesului de fabricatie;
b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului si finisarea pietrelor de polizor.
32. Activitatea de perforare, forare, impuscare si transport al materialului derocat in cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare
de 4 m3 si autobasculante mai mari de 25 tone.
33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu exceptia instalatiilor ermetizate.
34. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la fabricarea si ambalarea negrului de fum.
35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.
36. Activitatea desfasurata in instalatiile care fabrica, vehiculeaza si depoziteaza hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic si de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.
37. Fabricarea acrilonitrilului si a derivatilor cianici, in cazul in care se desfasoara in aceeasi instalatie; utilizarea in industrie a acrilonitrilului.
38. Curatarea canalelor subterane care contin substante foarte periculoase sau cancerigene din unitatile industriei chimice si petrochimice.
39. Activitatea desfasurata in instalatii de fabricatie a benzenului si tetraclorurii de carbon.
40. Activitatea desfasurata in instalatia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice.
41. Fabricarea fenolului.
42. Activitatea desfasurata in instalatiile de fabricare a oxidului de etilena.
43. Activitatea desfasurata in instalatiile de electroliza pentru producerea clorului.
44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil si policlorurii de vinil.
45. Activitatea de fabricare a pesticidelor.
46. Fabricarea si utilizarea industriala de alfa-si betanaftilimina.
47. Fabricarea si ambalarea benzidinei.
48. Fabricarea hidrobenzenului.
49. Dozarea manuala a antioxidantilor, acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare.
50. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza in leprozerii.
51. Fabricarea ferodourilor -toate operatiile. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest -toate operatiile.

ANEXA Nr. 2*

UNITATILE care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare
*) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

More To Explore

Suntem Aici Pentru Tine!

Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne ceri ajutorul

PROTEST SEDIU CARREFOUR

Luni, 25 Martie 2024, între orele 11:00 și 13:00, a avut loc protestul Sidicatului Salariaților Carrefour România, prin intermediul căruia am solicitat creșterea valorii tichetelor de masă la 40 lei, cât și acordarea primei pentru transport, indiferet de formatul magazinului în care angajatul lucrează.

Transmisiunea Live a protestului, pe întreaga lui durată, poate fi accesată la adresa: https://www.facebook.com/100000753529762/videos/946048923765150/