×

Mesaj

EU e-Privacy Directive

Acest site utilizează module cookie pentru a gestiona autentificarea, navigarea și alte funcții. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivul dvs.

Vizualizați Documentele Directivei

Vizualizați Documentele GDPR

Ați refuzat cookie-urile. Această decizie poate fi schimbată.

Ordin nr. 753-2006 privind protectia tinerilor in munca

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Ordin nr. 753/2006
din 16/10/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 15/11/2006
privind protectia tinerilor in munca

Avand in vedere art. 51 alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 412/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

 

 

Art. 1. - Prevederile prezentului ordin au drept scop protejarea tinerilor impotriva oricarei munci susceptibile sa dauneze securitatii, sanatatii sau dezvoltarii lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau sa pericliteze educatia acestora.
Art. 2. - Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate varstei lor.
Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplica oricarei persoane in varsta de pana la 18 ani care are un raport de munca in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 4. - In aplicarea prezentului ordin, termenii de mai jos au urmatoarele intelesuri:
1. tanar - orice persoana in varsta de pana la 18 ani, prevazuta la art. 3;
2. adolescent - orice tanar in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani, care nu mai face obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislatia nationala;
3. copil - orice tanar care nu a atins varsta de 15 ani sau care face inca obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislatia nationala;
4. munci usoare - toate muncile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun si a conditiilor specifice in care acestea sunt efectuate:
a) nu pot prejudicia securitatea, sanatatea sau dezvoltarea copilului; si
b) nu sunt de natura sa prejudicieze frecventa scolara, participarea la programe de orientare sau de formare profesionala, aprobate de conducerea unitatii de invatamant, sau aptitudinea de a beneficia de instruirea primita a persoanelor care efectueaza acea munca;
5. timp de lucru - orice perioada pe durata careia tanarul se afla la munca, la dispozitia angajatorului si in exercitarea activitatii sau functiilor sale, in conformitate cu legislatia in vigoare;
6. perioada de repaus - orice perioada care nu este timp de lucru.
Art. 5. - (1) Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protejarea sanatatii tinerilor, tinand seama, in special, de riscurile specifice prevazute la art. 8.
(2) Angajatorul trebuie sa puna in practica masurile prevazute la alin. (1) pe baza evaluarii riscurilor existente pentru tineri si legate de munca acestora.
(3) Evaluarea prevazuta la alin. (2) trebuie sa fie efectuata inainte ca tinerii sa inceapa munca si la orice modificare semnificativa a conditiilor de munca si trebuie sa vizeze, in principal, urmatoarele elemente:
a) echipamentul de munca si organizarea locului de munca si a postului de lucru;
b) natura, nivelul si durata expunerii la agenti fizici, biologici si chimici;
c) organizarea, alegerea si utilizarea echipamentelor de munca, in special a agentilor, masinilor, aparatelor si dispozitivelor, precum si manipularea acestora;
d) stabilirea procedeelor de munca si a desfasurarii muncii si interactiunea acestora, respectiv organizarea muncii;
e) stadiul formarii si informarii tinerilor.
(4) Atunci cand evaluarea prevazuta la alin. (2) demonstreaza existenta unui risc pentru securitatea, sanatatea fizica sau mentala ori dezvoltarea tinerilor, trebuie sa fie asigurate evaluarea si supravegherea sanatatii tinerilor, la intervale regulate, in mod gratuit si adecvat, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Art. 6. - Angajatorul este obligat sa informeze tinerii asupra eventualelor riscuri si asupra tuturor masurilor luate in ceea ce priveste securitatea si sanatatea lor.
Art. 7. - Angajatorul apeleaza la serviciile de prevenire si protectie, in vederea planificarii, aplicarii si controlului conditiilor de securitate si de sanatate aplicabile in munca tinerilor.
Art. 8. - (1) Tinerii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sanatatea si dezvoltarea lor, riscuri care rezulta din lipsa lor de experienta, din constientizarea insuficienta a riscurilor existente sau potentiale ori din faptul ca tinerii sunt inca in dezvoltare.
(2) In scopul prevazut la alin. (1) se interzice munca tinerilor in activitati care:
a) depasesc capacitatile lor fizice sau psihologice;
b) implica o expunere nociva la agenti toxici, cancerigeni, care determina alterari genetice ereditare, avand efecte nocive pentru fat pe durata graviditatii sau avand orice alt efect nociv cronic asupra fiintei umane;
c) implica o expunere nociva la radiatii;
d) prezinta riscuri de accidentare pe care se presupune ca tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza absentei simtului lor de securitate sau a lipsei lor de experienta ori de pregatire;
e) le pun in pericol sanatatea din cauza frigului ori caldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibratiilor.
(3) Printre activitatile care sunt susceptibile sa antreneze riscuri specifice pentru tineri, in sensul alin. (1), figureaza, in special:
a) activitatile care implica o expunere nociva la agentii fizici, biologici si chimici prevazuti la pct. I din anexa;
b) procedeele si activitatile prevazute la pct. II din anexa.
Art. 9. - Pentru adolescenti pot fi autorizate derogari de la prevederile art. 8 alin. (2), atunci cand aceste activitati sunt indispensabile pentru formarea lor profesionala si cu conditia ca securitatea si protectia sanatatii sa le fie asigurate prin faptul ca activitatile sunt efectuate sub supravegherea unei persoane competente.
Art. 10. - (1) Timpul consacrat pregatirii de catre tanarul care lucreaza in cadrul unui sistem de formare teoretica si/sau practica alternativa ori de stagiu in intreprindere este inclus in timpul de munca.
(2) Atunci cand tanarul cumuleaza mai multe functii in baza unor contracte individuale de munca, timpul de munca efectuat se insumeaza.
(3) In cazul tinerilor, durata timpului de munca este de maximum 6 ore/zi si 30 de ore/saptamana.
Art. 11. - Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca suplimentara si nici munca de noapte.
Art. 12. - (1) Pentru fiecare perioada de 24 de ore, adolescentii beneficiaza de o perioada minima de repaus de 12 ore consecutive.
(2) Pentru fiecare perioada de 7 zile, adolescentii beneficiaza de o perioada minima de repaus de doua zile consecutive, daca este posibil.
(3) Atunci cand motive tehnice sau organizatorice o justifica, perioada minima de repaus prevazuta la alin. (2) se poate reduce, dar in niciun caz aceasta nu poate sa fie mai mica de 36 de ore consecutive.
(4) Perioada minima de repaus prevazuta la alin. (2) include, in principiu, sambata si duminica.
(5) Atunci cand exista motive obiective si cu conditia ca adolescentilor sa le fie acordat un repaus compensator adecvat, iar obiectivele prevazute la art. 1 sa nu fie puse in cauza, pot fi prevazute derogari de la prevederile alin. (1) si (2) in urmatoarele cazuri:
a) munci efectuate in sectoarele de navigatie sau de pescuit;
b) munci efectuate in spitale sau in institutii similare;
c) munci efectuate in agricultura;
d) munci efectuate in sectorul de turism sau in sectorul hotelurilor, restaurantelor si cafenelelor;
e) activitati caracterizate de perioade de munca fractionate in cursul zilei.
(6) Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
Art. 13. - Se pot autoriza derogari de la prevederile art. 12 alin. (1) si in privinta adolescentilor, pentru munci prestate in conditii prevazute de celelalte reglementari de securitate si sanatate in munca, cu conditia ca aceste munci sa fie de scurta durata si sa nu sufere nicio intarziere, sa nu fie disponibili lucratori adulti si sa se acorde adolescentilor vizati perioade echivalente de repaus compensator intr-un termen de 3 saptamani.
Art. 14. - Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 15. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Bucuresti, 16 octombrie 2006.
Nr. 753.

ANEXĂ

LISTA cuprinzand agentii, procedeele si activitatile la care se face
referire la art. 8 din ordin


I. Agenti
1. Agenti fizici:
a) radiatiile ionizante;
b) munca in atmosfera hiperbarica, de exemplu in incintele presurizate, la scufundari subacvatice.
2. Agenti biologici: agentii biologici din grupele 3 si 4 in sensul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca.
3. Agenti chimici:


a) substantele si preparatele care sunt clasificate in toxice, foarte toxice, corozive sau explozive;


b) substantele si preparatele care se clasifica in nocive si comporta urmatoarele riscuri:
- pot determina efecte ireversibile foarte grave;
- pot determina efecte ireversibile;
- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;
- pot cauza cancer;
- pot cauza modificari genetice ereditare;
- pot avea efecte grave pentru sanatate in caz de expunere prelungita;
- pot reduce fertilitatea;
- pot determina aparitia, pe durata graviditatii, a unor efecte nocive pentru copil;


c) substantele si preparatele care se clasifica in iritante si comporta urmatoarele riscuri:
- sunt inflamabile;
- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;


d) substantele si preparatele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca;


e) plumbul si compusii sai, in masura in care agentii respectivi pot sa fie absorbiti de organismul uman;


f) azbestul.


II. Procedee si activitati
1. Procedeele si activitatile prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006
2. Activitati de fabricatie si de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau diverselor obiecte care contin explozivi
3. Activitati din menajeriile de animale feroce si veninoase
4. Activitati de taiere industriala a animalelor
5. Activitati care presupun manipularea aparatelor de producere, de inmagazinare sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate
6. Activitati care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor sau canistrelor care contin agentii chimici prevazuti la pct. I.3
7. Activitati care comporta risc de prabusire, cadere de la inaltime
8. Activitati care comporta riscuri electrice de inalta tensiune
9. Activitati al caror ritm este conditionat de masini si care sunt remunerate in functie de rezultat.