Drepturile garantate ale membrului de sindicat

Ca membru de sindicat, beneficiezi de:


dreptul la munca, fara nici o discriminare;
conditii de munca adecvate activitatii desfasurate;
dreptul la protectie sociala;
dreptul la securitate si sanatate in munca;
dreptul la respectarea demnitatii si a constiintei personale;
dreptul la plata egala pentru munca egala;
dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
dreptul al concediu de odihna;
dreptul la formare profesionala
dreptul garantarii protectiei datelor cu caracter personal;
dreptul protejarii impotriva concedierilor nelegale;
dreptul la informare si la consultare in unitate;
dreptul la libertare de asociere;
dreptul la beneficierea prevederilor contractelor colective de munca;
dreptul la actiune sindicala;
dreptul de a participa la actiuni colective.